Z p r a v o d a j

 

 

 

 

45.ročníku  ARSfilmu amatérů–Kroměříž 2017

The XXXXVth Amateur ARSfilm–Kroměříž 2017

 

 

Kaf_Logo.jpg                                                                      C:\Users\Petr\Desktop\ČSFV\ARSFILM\Loga\LOGO MODRÉ 2017.jpg                                                 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

  Mezinárodní výběrová soutěž neprofesionálního nekomerčního filmu a videotvorby

o umění, animovaných snímků, videoartu, experimentu a filmů o lidové umělecké

tvořivosti.

 

DKKM_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hlavní pořadatel:       Dům kultury v Kroměříži

Spolupořadatelé:        Městský úřad Kroměříž

                                   Český svaz pro film a video Kroměříž z.s.

                                   Klub amatérského filmu Kroměříž z.s.

                                  

Záštita:                       Ministerstvo kultury ČR Praha

                                               ČVU – Český svaz neprofesionálního filmu ČR

 

                                                                              -----------------------

 

 

Česká republika, Kroměříž - 6. až  8. října 2017   - Hudební sál   Domu kultury v Kroměříži

 

                                                                                                                                            

                                                                                              -  2  -

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Buďte vítáni 

-  Wilkommen  -  Welcome   -  Bienvenue

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

            Přátelsky vítáme autory a hosty letošního 45 . ročníku mezinárodní soutěže ARSfilm amatérů Kroměříž 2017, nad kterým i letos již tradičně převzalo záštitu Ministerstvo kultury ČR a město Kroměříž.

Ať Vás pobyt u nás obohatí trvalými dojmy z neprofesionální filmové a videotvorby i historickými památkami letního sídla olomouckých arcibiskupů.

            Buďte v naší Kroměříži spokojeni, rádi Vás přivítáme na ARSfilmu v letech příštích i jako návštěvníky a obdivovatele historických památek našeho města.

            Bude pro nás poctou a potěšením každý Váš návrat do naší Kroměříže . . .

 

                                                                                                                                                            

                                                                             

Úvodem  . . .

               

    Jako každoročně i letos se přísluší trochu bilancovat – vždyť letošním už 45. ročníkem pokračuje  historie tohoto festivalu majícího ve vínku obdiv k umění a sdružujícího kolem sebe společenství lidí stejných zájmů . . .

   Ten, kdo je věrný tomuto festivalu od jeho prvopočátku, vyměnil už 47 kalendářů – a to proto, že první dva ročníky se konaly v letech 1970 a 1971 a od roku 1975 pak již pravidelně každý rok. A to je jistě už velký kus života zasvěceného této vzrušující tvůrčí zálibě – dříve filmu a nyní v novém směru - videotvorbě.

 

   ARSfilm amatérů prošel od svého vzniku řadou obsahových i formálních proměn. Měl to štěstí, že i přes řadu nepříznivých okolností o něj pečovali obětaví nadšenci, kteří se jeho zachování cele věnovali. Díky tomuto vytrvalému úsilí se festival stal stálicí a to nejen pro prezentaci domácích autorů tvořících v oblastech týkajících se umění. Řadu let přinášel práce i zahraničních autorů díky přínosnému napojení Domu kultury a Českého svazu pro film a video z.s. se sídlem v Kroměříži .

 

  Zájem prezentovat výsledky své neprofesionální tvůrčí činnosti na AFA každoročně projevuje svou účastí i řada významných tvůrců z řady evropských zemí i ze zámoří. V tom letošním ročníku  se tak  setkáte s celkem 31 pracemi autorů ze  Slovenska a Česka. 

   Pokud jde o obsazení jednotlivých soutěžních kategorií, tak kategorie první – o všech oblastech umění, je zastoupena 13 pracemi. Animované snímky – druhá kategorie – je naplněna tentokráte čtyřmi snímky. Třetí kategorie experimentu a videoartu - bude v ní letos promítnuto 9 soutěžních prací. A tou čtvrtou a poslední se stala kategorie Lidová umělecká tvořivost, kde bude promítnuto sedm snímků. Zahájení letošního ročníku festivalu bude provedeno zahájením výstavy fotografií Stanislava Domanského z Kroměříže.

  

     Program soutěžní projekce bude v sobotu odpoledne v Hudebním sále DK Kroměříž doplněn „ Vzpomínkou“ na překrásnou soutěž Etnofilm, která se konala několik desítek let v Rožnově pod Radhoštěm  a v tomto roce by slavila 40 let od založení.. Tato „vzpomínka“ měla být spojena s besedou se zakladatelem soutěže Ing. Josefem Stromšíkem, který bohužel nemůže z rodinných důvodů se akce zúčastnit, takže ho zastoupí pamětník soutěže Petr  Němeček,  který její část doplní filmy z této soutěže.    

 

     Velmi významnou novinkou je to, že se od roku 2007 vrátilo po 15 letech oceňování vítězných filmů kroměřížskými tolary  - a to díky pochopení a vůli vedení radnice města Kroměříže.

 

- 3 –

 

Závěr letošního 45. ročníku ARSfilmu amatérů 2017 proběhne v Hudebním sále Domu kultury v Kroměříži v sobotu 7. října ve 20 hodin. Tam bude také beseda s porotou a autorům nejlepších prací soutěže zde budou odbornou porotou předány ceny a diplomy za jejich snímky.

 

  A tak tedy – ať žije ten letošní i všechny další ročníky ARSfilmu amatérů, ať festival má vždy dostatek autorů z Česka i zahraničí a svým pestrým a živým programem je úspěšně láká k osobní  účasti spolu s ostatní kroměřížskou diváckou veřejností.

   Všem jeho návštěvníkům přejeme příjemné kulturní zážitky z programu soutěže, ale i z prohlídek našeho města i jeho nádherných zahrad, zapsaných v 1998 na listinu světového dědictví UNESCO.                                                                                                                               

               Organizátoři

                              

 

 

 

Program 45. ročníku ARSfilmu amatérů – Kroměříž 2017

 

 

Termín :                      6. –  8. října 2017     

Místo konání :                         Hudební sál  Domu kultury, Tovačovského ul. 2828,  

767 01  Kroměříž, Česká republika

 

 

                Pátek dne 6. října 2017 - Hudební sál Domu kultury

 

16.30 hod        Zahájení  výstavy fotografií St. Domanského MPSA - Ohlédnutí                          

17.00 hod.       Zahájení 45.ročníku . ARSfilmu amatérů                 

17.15 – 18.45    I. část projekce soutěžních snímků

19.00 - 21.30   II. část projekce sutěžních snímků                       

           

Sobota dne 7 . října 2017

09.00 – 12.00    III a IV. část projekce soutěžních snímků

                                        

12.00 – 14.00    Přestávka na oběd

 

14.00 – 15.15   V.část projekce soutěžních snímků                                                                        

15.30 – 16.30   Vzpomínky na „ Etnofilm“ s Petrem Němečkem

 s projekcí filmů z tohoto festivalu

 

20.00 – 23.00  Přátelské posezení s porotou, vyhlášení výsledků                                          45.ročníku ARSfilmu  2017, předání cen autorům vítězných snímků          

           

           

Neděle dne 8. října 2017

 

08.00 – 15.00  Volná prohlídka města Kroměříže a jeho historických zahrad zapsaných v roce

                        1998 na listinu památek UNESCO, odjezdy autorů a hostů festivalu

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

45. ročník ARSfilm amatérů Kroměříž 2017 se i letos koná pod patronací Ministerstva kultury ČR

a Městského úřadu Kroměříž

 

- 4 -

                                 

I. blok  projekce soutěžních snímků – pátek 6. 9. v 17.15 hodin

 

  1/  Ohlédnutí                                                 Bohumil Kheil,

Praha CZ                                                             I.kat.             15 min.

  2/  Hrát si dovoleno                                    Petr Baran,                                                                                                                                                                                     Brno,  Cz                                                              I.kat.             20 min.

  3/  Ujo Paľko                                                  František  Jankura,                                                                                                                                                                      Ružomberok, Slovensko                               I.kat.            13 min.

  4/  Výstava                                                      Eduard Pech,

Ústí n.L. CZ                                                         I.kat.              8 min.

  5/  Klekánice                                                 Stanislav Domanský,MPSA,

                                                                       Kroměříž, CZ                                                            III.kat.              3.min.

  6/  Umení liečí a zabává                            Lubomír Patsch

Liptovský Hrádko Slovensko                        I.kat.             13 min.

Přestávka 15 minut       

 

II. blok projekce soutěžních filmů - pátek 6. 9. v 19.hodin

 

   7/   Kosení                                                     Ing.Arnošt Lukeš                                                                                                                                                                          Otrokovice, CZ                                                 IV.kat.            13 min.

   8/   Žena s klavírem                                    Josef Svoboda

Česká Lípa, CZ                                                  III.kat.            11 min.

  9/   Na to musíš mít koule!                       Martin Bohadlo

Vysokov, CZ                                                     III.kat.              2 min.

10/   Ako Stankovci prádlo prali              Pavol Piroha       

                                                                              Žilina, Slovensko                                             IV.kat.           3 min

11/   Když malíři malují                                Růžena Bézová

                                                                              Moravský Beroun                                             I.kat.             5 min.

12/   Pověst o bílé paní                                Stěhule Jan                       

                                                                              Plzeň                                                                    II.kat.             6 min

13/   Písně Kosecké                                       Stanislav Domanský, MPSA

                                                                              Kroměříž CZ                                                      IV.kat.             9 min.       

14/   Grajcar                                                     Zdeněk Zbořil

                                                                             Vyškov na Moravě, CZ                                     I.kat.            20 min.                                                                                                                                                    

Sobota dne 7. října 2017

 

III. blok  projekce soutěžních snímků   9.00 hod. – 10.15hod.                                Hudební sál  DK

 

15/   Polyporus.                                              Petruželová Anna                          

                                                                              Praha                                                  III.kat.              16 min. 

16/   Bořek Zeman -                                       Petr Béza

         Výstava in memoriam                         Moravský Beroun, CZ                                     I kat.               16.min.

17/   Žena jako nástroj v reklame            Mgr.Barbora Gáborová.

                                                                              Varín, Slovensko                                             III.kat.               3  min. 

18/   Fujarová rozprávka                              Pavol Piroha     

         Tomáša Vaculčiaka                               Žilina, Slovensko                                             IV.kat.              5. min.

 

19/  Ján Kudlička-  transformácie            Ján Kuska

                                                                              Liptovský Mikuláš, Slovensko                      I.kat.             20 min.

20/   Kmotr                                                        Stanislav Domanský MPSA                                                                                                                                                      Kroměříž CZ                                                      II.kat.               1 min.

                                                                                              - 5 -

IV. blok projekce soutěžních filmů – 10.30 – 12 hodin 

 

21/   Namaluj mi tulipány                         Alena Krejčová

                                                                             Ústí n.L. CZ                                                          I.kat.            15 min.

22/   Tvář čarovné zahrady                          Stanislav Domanský MPSA                                                                                                                                                      Kroměříž CZ)                                                    II.kat.             3 min.

23/   Hluboko, hluboko                                               Danuše Kubátová

                                                                              Čelákovice, Cz                                                  III.kat.            3 min.

24/   Deset kafí, to už je moc                     Kateřina Hroníková, Klára Nováková                     

                                                                              Praha, CZ                                                           III.kat.           10 min. 

25/  Goralské slavnosti v Ždiari                                Pavol Piroha a Iveta Krupárová

                                                                              Žilina, Slovensko                                             IV.kat.           7 min.

26/  Od Stratonu ke kytarám                     Petr Berger

                                                                              Havlíčkův Brod                                                   I.kat.           13 minut

27/  Za zády                                                       Šimon Syrovátka

                                                                              Praha, CZ                                                           III.kat.             2 min.

28/  Tvor                                                             Petr Sychra                       

                                                                              Praha                                                                     II.kat.              4 min.

                                                                                                                              

12.00 hod. – 14.00 hod.               Přestávka na oběd    

     

 

V. blok projekce soutěžních filmů   14.00 hod. – 15.00 hod       

 

29/ Myšmaš života Ondřeje  I.díl            Václav Fořt

Praha, CZ                                                              I.kat.                  20 min.

30/ Veľká noc v Turci                                    Pavol Piroha a Iveta Krupárová

                                                                              Žilina, Slovensko                                             IV.kat.                  7 min.

31/ Výlet                                                            Stanislav Domanský, MPSA                       

                                                                              Kroměříž, CZ                                                     III.kat.                   3 min.

32/ Youtuberi                                                  Ján Trstenský

                                                                              Višňové při Žilině                                            IV.kat.                   8 min.

33/ Myšmaš života Ondřeje  II díl           Václav Fořt

Praha, CZ                                                              I.kat.                    9 min.

                                                                                                                                                                            47 + 8 min.        

Po skončení projekce  - Vzpomínka na ETNOFILM s Petrem Němečkem

 

20.00 hod. – 24.00 hod.                                                                                                    Hudební sál DK

 

 

 

Přátelské posezení s porotou, vyhlášení výsledků 45.ročníku ARSfilmu amatérů Kroměříž 2017,  předání ocenění  autorům vítězných prací, zakončení festivalu.

 

Technické a organizační zajištění soutěže

JBS STUDIO  s.r.o. Rohozná 71, 569 72  Rohozná u PoličkyČeský svaz pro film a video Kroměříž

 

Sponzoři:     

                                      Meopta-optika  s.r.o. -  Kabelíkova 1, 750 02 Přerov

                              Výrobce objektivů a optické techniky

 

                                      MPO Trade s.r.o. -  Zborovská 424, Zdounky

                                     Výroba a prodej zdravotních matrací

                       

 

 

- 6 -

 

Porota 45.ročníku . ARSfilmu amatérů Kroměříž 2017

 

Mgr. Ladislav  M u n k,  předseda poroty                 -           Bratislava, Slovensko

            Filmový režisér a scénárista

 

Mgr. Milan  Š e b e s t a                                            -           Zlín, Česko

            Pedagog, režisér a animátor

 

Inh. Jiří K a f k a                                                       -             Přerov , Česko

            Zkušený neprofesionální filmový tvůrce

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                                                                                                                                           

Ocenění pro vítězné snímky soutěže

 

 

·         Velká cena – Cena města Kroměříže = Zlatý kroměřížský tolar

 

·         Cena poroty = Stříbrný kroměřížský tolar

 

·         Hlavní cena – v každé kategorii = Bronzový kroměřížský tolar

 

·         II., III. ceny a čestná uznání – v každé kategorii

 

·         Cena Domu kultury v Kroměříži – Cena diváka udílená na základě ankety přítomných diváků

 

·         Cena ČSFV-  Ládi Františe, Kroměříž 

 

  

 

Dům kultury v Kroměříži – centrum kulturních a společenských aktivit města Kroměříže.

 

 

Změna programu vyhrazena